۱۳۹۶-۰۵-۲۸
دوره های MBA چیست؟

دوره های mba چیست؟

دوره های MBA چیست؟    دوره های MBA چیست؟ : دوره MBA از جمله دوره های آموزشی مدیریتی پررونق سالهای اخیر است. دوره MBA بیش از صد سال […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۱
اهداف دوره MBA و رشته های دوره MBA

اهداف و رشته های دوره MBA

اهداف دوره MBA و رشته های دوره MBA: اهداف دوره MBA هدف اصلی مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) پذیرش فارغ التحصیلان دوره‌های کارشناسی در رشته‌های […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۱
MBA برای چه کسانی مفید است؟

MBA برای چه کسانی مفید است؟

MBA برای چه کسانی مفید است؟ مخاطبان دوره MBA چه کسانی هستند و رشته MBA برای چه کسانی مفید است؟  اگر به کارآفرینی فکر می‌کنید و […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۰
دوره های MBA چیست؟

دوره MBA چیست؟

دوره  MBA چیست؟    دوره MBA چیست؟ : دوره MBA از جمله دوره های آموزشی مدیریتی پررونق سالهای اخیر است. دوره MBA بیش از صد سال […]