۱۳۹۸-۰۸-۰۹

هوش مالی چیست و چگونه ارتقا پیدا میکند؟

هوش مالی در یک تعریف ساده هوش کسب درآمد, کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری می باشد. کسی که بهره هوشی یا IQ بالایی دارد ضرورتا […]