۱۳۹۸-۰۶-۳۱

شروع دوره جدید DBA از تاریخ ۱۵ مهر دوشنبه ها ساعت ۱۸ الی ۲۰

دوره جدید DBA از تاریخ ۱۵ مهر دوشنبه ها از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در شعبه ولیعصر موسسه نیک اندیشان به آدرس چهارراه ولیعصر جنب مترو […]
۱۳۹۸-۰۶-۳۱

شروع دوره MBA از تاریخ ۱۵ مهر دوشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸

دوره جدید MBA از تاریخ ۱۵ مهر دوشنبه ها  ساعت ۱۶ الی ۱۸ در شعبه ولیعصر موسسه نیک اندیشان به آدرس چهارراه ولیعصر جنب مترو پلاک […]