۱۳۹۸-۰۶-۳۱

دوشنبه همین هفته جلسه رایگان آشنایی با دوره mba و dba از ساعت ۱۸ الی ۲۰

دوشنبه هفته جاری در شعبه ولیعصر هلدینگ نیک اندیشان واقع در چهارراه ولیعصر جنب بانک ملت پلاک ۱۴۴۱ طبقه ۲ با سخنرانی دکتر حمزه شیخ مالک […]