زمانبندی دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

زمانبندی دوره MBA و DBA:

زمانبندی دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی:دوره جدید MBA و DBA

زمان آغاز دوره MBA و  DBA :

دوره های جدید دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اساتید برتر رشته مدیریت از ۱۵ آذر ۱۳۹۶ آعاز خواهد شد.

تعداد ساعات دوره MBA و DBA:

تعداد ساعات دوره های MBA دانشگاه علامه طباطبایی ۴۰۰ ساعت خواهد بود.

تعداد ساعات دوره های DBA دانشگاه علامه طباطبایی ۴۰۰ ساعت خواهد بود.

زمان بندی دوره MBA و DBA:

زمان کلاس های دوره های MBA دانشگاه علامه طباطبایی از ساعت ۹صبح الی ۶بعدازظهر در روز جمعه ها می باشد.

زمان کلاس های دوره های DBA دانشگاه علامه طباطبایی از ساعت ۹صبح الی ۶بعدازظهر در روز جمعه ها می باشد.

همچین شما عزیزان می توانید با مراجعه به این صفحه در مورد دوره های MBA دانشگاه علامه طباطبایی اطلاعات کسب نمایید.

شایان ذکر می باشد که شما عزیزان می توانید با مراجعه به دفتر مشاوره و ثبت نام دانشگاه علامه طباطبایی از تخفیف ۴۰۰ هزارتومانی برای این دوره ها بهره مند شوید.