زمانبندی دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

زمانبندی دوره MBA و DBA:

زمانبندی دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی:دوره جدید MBA و DBA

زمان آغاز دوره MBA و  DBA :

دوره های جدید دانشگاه علامه طباطبایی با حضوراساتید عضو هیات علمی و دارای سابقه مدیریت و کارآفرینان برتر آعاز خواهد شد.

تعداد ساعات دوره MBA و DBA:

تعداد ساعات دوره های MBA دانشگاه علامه طباطبایی ۳۰۰ ساعت خواهد بود.

تعداد ساعات دوره های DBA دانشگاه علامه طباطبایی ۳۰۰ ساعت خواهد بود.

زمان بندی دوره MBA و DBA:

زمان کلاس های دوره های MBA دانشگاه علامه طباطبایی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۵ بعدازظهر در روز پنج شنبه ها یا جمعه ها می باشد.

زمان کلاس های دوره های DBA دانشگاه علامه طباطبایی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۵ بعدازظهر در روز پنج شنبه ها یا جمعه ها می باشد.

همچین شما عزیزان می توانید با مراجعه به این صفحه در مورد دوره های MBA دانشگاه علامه طباطبایی اطلاعات کسب نمایید.