زمانبندی دوره MBA و DBA دانشگاه شهید بهشتی

زمانبندی دوره MBA و DBA:

زمانبندی دوره MBA و DBA ورزشی دانشگاه شهید بهشتی:

دوره MBA و DBA دانشگاه شهید بهشتی

زمان آغاز دوره MBA و  DBA ورزشی :

دوره های جدید دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتید عضو هیات علمی و دارای سابقه مدیریت و کارآفرینان برتر از ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ آعاز خواهد شد.

تعداد ساعات دوره MBA و DBA ورزشی :

تعداد ساعات دوره های MBA ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ۳۰۰ ساعت خواهد بود.

تعداد ساعات دوره های DBA ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ۳۰۰ ساعت خواهد بود.

زمان بندی دوره MBA و DBA ورزشی :

زمان کلاس های دوره های MBA ورزشی دانشگاه شهید بهشتی از ساعت ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر در روز پنج شنبه می باشد.

زمان کلاس های دوره های DBA ورزشی دانشگاه شهید بهشتی از ساعت ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر در روز پنج شنبه می باشد.

همچین شما عزیزان می توانید با مراجعه به این صفحه در مورد دوره های MBA ورزشی دانشگاه شهید بهشتی اطلاعات کسب نمایید.